1979-ben születettem Pápán. Az óvodás és általános iskolás éveket Nemesgörzsönyben töltöttem, majd a közeli Pápán, a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában tanultam tovább.

Felsőfokú tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karán végeztem. Egyetemi éveim alatt két meghatározó külföldi tapasztalatszerzésre nyílt lehetőségem: egy évig Londonban és közel fél évig az Egyesült Államokban. A Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense vagyok.

Diplomáim megszerzését követően visszatértem szülőfalumba, ahol folyamatosan vettem át szüleimtől az elsődlegesen növénytermesztéssel és sertéstartással foglalkozó családi gazdaság működtetését és vezetését. Tagja vagyok a Gabért Szövetkezetnek, melynek keretében több mint száz gazdatársammal együtt igyekszünk minél hatékonyabban gazdálkodni. A szövetkezet igazgatóságában tagtársaim bizalmából 2018 óta tevékenykedem.

2005-ben a Nemesgörzsönyi Református Egyházközség presbitere lettem, és ezen tisztséget kisebb megszakításokkal a mai napig betöltöm.

2006 őszéig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal veszprémi kirendeltségének munkatársaként dolgoztam.

2006-2014 között szülőfalum, Nemesgörzsöny polgármestere voltam.

Mint polgármester és presbiter aktív szerepet vállaltam a Vargha Gyula Református Általános Iskola és a Szász Póla Református Óvoda alapításában, melyek 2007 óta szolgálják a helyi közösséget, és a mai napig közmegelégedésre működnek. Az intézmények igazgatótanácsának kezdetektől fogva az elnöke vagyok.

2007 óta a Veszprém Megyei Gazdakörök Szövetségének elnökeként, 2009-től a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének alelnökeként igyekszem helytállni.

A 2010-es, a 2014-es és a 2018-as országgyűlési választásokon a Fidesz-MPP színeiben parlamenti mandátumot szereztem. Mindhárom ciklus alatt a Mezőgazdasági Bizottság tagja voltam, melynek jelenleg alelnöke is vagyok.

2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke vagyok, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy erre a tisztségre 2017-ben 5 évre újraválasztottak.

Fiatalabb koromban a Nemesgörzsönyi SE igazolt labdarúgója voltam. Másik kedves szabadidős tevékenységem a vadászat, melynek nagy élvezettel hódolok. A nemesgörzsönyi székhelyű Marcal-völgyi Sólyom Vadásztársaság tagjaként az egyesület intézőbizottságában 2012 óta tevékenykedem, jelenleg annak alelnöke vagyok.

Nős vagyok, egy fiúgyermek büszke édesapja.