A hatékony gyepgazdálkodást segíti a NAK új munkacsoportja

A Legelő- és Rétgazdálkodási Munkacsoport (röviden: Gyepgazdálkodási Munkacsoport) 2021. február 3-án alakult meg. A gyepgazdálkodás a húsmarha- és a juhtartásban nélkülözhetetlen, komoly jelentőségű, ennek megfelelően a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell kapnia. A létrejött munkacsoport tevékenysége révén jelentős előrelépéseket lehet elérni, egyúttal növelni a legelők, rétek fontosságának társadalmi elismertségét is. Emellett a munkacsoport szakmai muníciót is kíván adni a döntéshozók számára. Első lépésként egzakt adatokat kell összegyűjteni a hazai gyepterületek kiterjedéséről és minőségéről, ami alapul szolgálhat egy gyepstratégia megalkotásához. Továbbá meg kell találni a természetvédelmi és az állattenyésztési szempontok egyensúlyát a gyephasználatban.

A megalakult munkacsoport tagjai között egyetemi oktatók, kutatók, tenyésztőszervezeti vezetők és gyakorló gazdák is vannak. A csoport legfontosabb céljai és feladatai közé tartozik a legelő- és rétgazdálkodással foglalkozók összefogása, szakmai képviselete, a döntéshozók szakmai támogatása; a hazai gyepterületek teljes körű, országos felmérése, gyepkataszter megalkotása. Továbbá legelő- és rétgazdálkodási stratégia kidolgozása az ágazati szereplők bevonásával; a tudományos eredmények átadása, új vizsgálatok elindítása. Emellett szaktanácsadás, szakmai képzések, továbbképzések, bemutatók szervezése; ágazati bemutató gazdaságok kiválasztása, szakmai támogatása, illetve a legelők és rétek megőrzését célzó társadalmi tevékenység.